Follow by Email

Kisah Nyata: Mati & Sakarotul Maut di Lapangan Bola

close
Daftar Artikel Terbaru


Berapakah dari kita yang kadang mendahulukan "Bola" daripada perintah Allah? Tertulis dalam sebuah sejarah nyata kejadian di Arab Saudi, pemain sepak bola dicabut nyawanya dan sakratul maut di tengah lapangan Bola.
Saudaraku,
Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)." Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah." Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? ( QS. an-Nisâ 78).


Maut adalah pemutus segala kelezatan duniawi, dia adalah pemisah sahabat dan pengeruh kenyamanan hidup orang-orang yang lalai. Ia adalah keniscayaan. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Ia akan datang kepada kita, kendati kita berusaha lari menghindar darinya. Dari Allah manusia diciptakan, kepada Allah tujuan manusia hidup di dunia. Dan kepada-Nya pula kita semua akan kembali. 


Sesungguhnya Kematian adalah gerbang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, yang memutuskan semua godaan dunia dan membuka nikmat akhirat (Ibnul Qoyyim)


Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !
» Kisah Nyata: Mati & Sakarotul Maut di Lapangan Bola

KOTAK KOMENTAR


ARTIKEL TERKAIT


" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

Daftar Artikel Lainnya 

" Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." (Alquran, Surat : al-Isra ayat 36)

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Youtube Channel - Pinterest - Thumbler
Back to Top