Follow by Email

Orang-Orang yang Suaranya Dikenali Malaikat

close
Daftar Artikel Terbaru
Ilustrasi (Keyword Suggestions)

Nabi Yunus 'Alaihis salam berdoa kepada Allah Ta'ala saat berada di dalam perut ikan."Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Mahasuci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim." (Qs. Al-Anbiya' [21]: 87)

Ketika doa ini dipanjatkan, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Qatadah Radhiyallahu 'anhu, Malaikat berkata, "Aku mengenali suara ini di langit dan di bumi."

Lantaran mengenali suara itu pula, para Malaikat langsung mengaminkan dan turut mendoakan Nabiyullah Yunus 'Alaihis salam hingga utusan Allah Ta'ala itu diselamatkan, dikeluarkan dari perut ikan.

*** 

Saat Raja Fir'au tenggelam di Laut Merah, tepat menjelang nafasnya habis dan datangnya kematian, Fir'aun yang sombong bertutur, "Aku hanya beriman kepada Tuhannya Bani Israil. Sungguh aku termasuk orang yang berserah diri (Muslim)." (Qs. Yunus [10]: 90)

"Suara ini," kata para Malaikat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Thurthusyi Al-Andalusi dalam Al-Ma'tsurat dari Sahabat Qatadah Radhiyallahu 'anhu, "diingakri oleh penduduk langit."


Sebab diingkari oleh penduduk langit, Malaikat menganggap suara Fir'aun bukan hal yang penting. Malaikat tidak mendoakan Fir'aun. Fir'aun mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala dan namanya abdi dalam barisan orang-orang sombong.

*** 

Kira-kira, saat kita memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, bagaimana perkataan para Malaikat? Adakah para Malaikat mengenali suara kita di langit dan bumi? Ataukah Malaikat mengingkari dan mendustakan suara kita?

Inilah atsar yang jelas tentang sebab-sebab terkabulnya doa. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk kita jika ada doa-doa kita yang belum dikabulkan. 

Wallahu a'lam. [Tarbawia/Om Pir]

Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !
» Orang-Orang yang Suaranya Dikenali Malaikat

KOTAK KOMENTAR


ARTIKEL TERKAIT


" Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, baginya seperti pahala yang melakukannya. "
(HR. Muslim)

Daftar Artikel Lainnya 

" Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." (Alquran, Surat : al-Isra ayat 36)

Home - Artikel Terbaru - Artikel Populer - Fanpage Facebook - Twitter - Youtube Channel - Pinterest - Thumbler
Back to Top